Innehållsförteckning

 

Del 1 : 1902-1928. Ungdom, studier och släkt. Asien resan. Tiden i Lyon.

 

Kap 1: ”1902/17 – Barndom”

Kap 2: ”1917/20 – Ungdom”

Kap 3: ”Far och hans släkt – officiell version”

Kap 4: ”Far och hans släkt – inofficiell version”

Kap 5: ”Mors släkt”

Kap 6: ”1920/24 – Pappersmasseingenjör i Tyskland”

Kap 7: ”1924 Asienresan – Europa”

Kap 8: ”1925 Asienresan – Syrien & Irak”

Kap 9: ”1925 Asienresan – Persien”

Kap 10: ”1925 Asienresan – Indien”

Kap 11: ”1926 Asienresan – Indokina & hem”

Kap 12: ”1927/28 Lyon – Lärling”

Kap 13: ”1927/28 Lyon – Docteur d’Université”

Kap 14: ”1927/28 Lyon – Expert”

 

Del 2 : 1929-1945. Sverige: Konsulterande kriminalist, Kriminaltekniska institutet och Statens kriminaltekniska anstalt.

 

Kap 15: ”1929 – Konsulterande kriminalist”

Kap 16: ”1930 – Docent i kriminalteknik”

Kap 17: ”1931/32 – Skotten i Ådalen”

Kap 18: ”1933 – Riksdagsbranden”

Kap 19: ”1934 – Amerika”

Kap 20: ”1929/39 – Kriminaltekniska institutet”

Kap 21: ”1936/39 SKA – Statens kriminaltekniska anstalt”

Kap 22: ”1939/45 SKA – Personalen”

Kap 23: ”1939/45 SKA – Verksamheten”

Kap 24: ”1939/45 SKA – Uppdragen”

Kap 25: ”1939/53 SKA – Forskning & annat”

 

Del 3 : 1929-1945. Norden och Europa: Internationella kriminalpoliskommissionen (IKPK) och utbildningen av de Norska och Danska polistrupperna.

 

Kap 26. ”1929/38 IKPK – fredstid”

Kap 27. ”1939/45 IKPK – krigstid”

Kap 28. ”1945 IKPK – krigsslutet”

Kap 29. ”1940/43 – Norgeaktivisten”

Kap 30. ”1944/45 – Utbildningschefen”

Kap 31. ”1945 – Polismästare i Oslo”

Kap 32. ”1945/46 – Saltfjord och efteråt”

 

Del 4 : 1929-1945. Privatlivet: Kvinnor och bekanta.

 

Kap 33. ”1929/31 – Gunnel Rydén”

Kap 34. ”1932 – Kjerstin Nobell”

Kap 35. ”1933/45 – Barbro Dahlin”

Kap 36. ”1939/45 – Ingrid Beckman”

Kap 37. ”1929/45 – Syster Karin”

Kap 38. ”1945 – Tysketösen”

 

Del 5 : 1946-1953. ”Världens främsta detektiv”.

 

Kap 39. ”1946/53 – Överdirektören”

Kap 40. ”1946/53 – Generalrapportören”

Kap 41. ”1948 – Barnen från Ruhr”

Kap 42. ”1951 Tyskland – Rådgivaren”

Kap 43. ”1951 Tyskland – Bundeskriminalamt”

Kap 44. ”1951 Tyskland – Bundesamt für Verfassungsschutz”

Kap 45. ”1946/53 Privatmannen”

Kap 46. ”1946/53 Politikern”

 

Del 6 : 1953-1956. Pensionären.

 

Kap 47. ”1952/53 – Amerika (I)”

Kap 48. ”1953/54 – Amerika (II)”

Kap 49. ”1954 Tyskland – Affären John”

Kap 50. ”1954 – Amerika (III)”

Kap 51. ”1955 – Svenskt mellanspel”

Kap 52. ”1956 – Slutspel i Tanger”

 

Del 7 : 1956-2006. Eftermäle.

 

Kap 53. ”1956/2006 Eftermäle”

            Kap 54. ”1956/1994 Falkenstam”

            Kap 55. ”1964/2006 Statens kriminaltekniska laboratorium”

 

Bilaga 1 : Curriculum Vitae (inklusive böcker, viktiga artiklar & utmärkelser).

Bilaga 2 : Ansökningshandlingar till tjänsten som föreståndare för statens kriminaltekniska anstalt.