Revolver-Harry

 

 

Erik Söderman. Revolver-Harry. Överdirektör Harry Söderman vid Kriminaltekniska Anstalten. Hans liv och bedrifter. Stockholm: Erik Söderman förlag, 2010. ISBN 978-91-633-6500-3. 325 sidor. 100 bilder. 544 källhänvisningar.

 

 

Detta är en biografi om överdirektör Harry Söderman vid Kriminaltekniska anstalten, ”Revolver-Harry” kallad, en kriminalteknisk pionjär, världsmedborgare, filantrop, krigshjälte, forskare, författare, kalla kriget politiker och bonde. ”Impulsiv, nonchalant, mystisk, intelligent och underhållande”, som det stod i en av hans dödsrunor.

 

Boken omfattar sju delar:

 

Del 1 : 1902-1928.    Ungdom, studier och släkt. Asien resan. Tiden i Lyon.

Del 2 : 1929-1945.    Sverige: Konsulterande kriminalist, Kriminaltekniska institutet och Statens kriminaltekniska anstalten.

Del 3 : 1929-1945.    Norden och Europa: Internationella kriminalpoliskommissionen

(IKPK) och utbildningen av de Norska och Danska polistrupperna.

Del 4 : 1929-1945.    Privatlivet: Kvinnor och bekanta.

Del 5 : 1946-1953.    ”Världens främsta detektiv”.

Del 6 : 1953-1956.    Pensionären.

Del 7 : 1956-2006.    Eftermäle.

 

Boken handlar (del 1,2,5) om Harry Södermans uppväxt, hur han kom att doktorera i kriminalteknik under prof Edmond Locard i Lyon, dåtidens främste inom området, och hur han därefter introducerade kriminaltekniken i Sverige. Vidare (del 3,5) om det internationella polissamarbetet under och efter kriget och (del 4-7) om hans privatliv och övriga karriär.